Książki budowlane

Posiadamy stosowne uprawnienia, które pozwalają na założenie i prowadzenie książek obiektów. Przeprowadzamy kontrole półroczne, roczne i pięcioletnie.

Polityka prywatności